Menu


OVA 1 - เป็นเรื่องราวของเจ๊แว่นฮันซี่
OVA 2 และ 3 - เป็นเรื่องราวของเอเลน
OVA 4 และ 5 - เป็นเรื่องราวในอดีตของรีไวล์

[ แบบดาวน์โหลด ]


[ ซับไทยโดย LMG-FS ][ ซับไทยโดย YumeXso-Fs ][ ซับไทยโดย Mojoko-Fs ]

5 ความคิดเห็น:

 
Top