Menu

ดูการ์ตูน ซับไทย พากย์ไทย Nurarihyon No Mago นูระ หลานจอมภูต ภาค 1-2 ตอนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 , ดูการ์ตูนออนไลน์ Nurarihyon No Mago นูระ หลานจอมภูต ภาค 1-2, ดู Nurarihyon No Mago นูระ หลานจอมภูต ภาค 1-2, Nurarihyon No Mago นูระ หลานจอมภูต ภาค 1-2 พากย์ไทย, Nurarihyon No Mago นูระ หลานจอมภูต ภาค 1-2 ซับไทย, การ์ตูน Nurarihyon No Mago นูระ หลานจอมภูต ภาค 1-2, anime Nurarihyon No Mago นูระ หลานจอมภูต ภาค 1-2, Nurarihyon No Mago นูระ หลานจอมภูต ภาค 1-2 subthai

เรื่องย่อ
"นูระ หลานจอมภูต" นั้นจะเกี่ยวข้องกับเหล่าภูตพราย (โยไค) ของญี่ปุ่นในยุคสมัยปัจจุบันที่ยังคงแฝงเร้นอญุ่ในซอกหลืบของความทันสมัย ในมหานครโตเกียว ซึ่งเหล่าภูตพรายปีศาจร้ายเหล่านั้น มีทั้งดีและเลว และยังมีการรวมตัวของเหล่าสมาคมและก๊วนต่างๆ เฉกเช่นเหล่ามนุษย์ วึ่งมีการเข้ากลู่มโดยสมัครใจหรือเกิดจากการโดนปราบและยอมศิโรราบจนกลาย เป็นกลุ่มอำนาจใหญ่ในการปกครองในแต่ละพื้นที่ และกลุ่มที่ทรงอำนาจและยิ่งใหญ่ที่สุด ในเขตคันโตก็ คือ "กลุ่มนูระ " ซึ่งปกครองโดย " นูราริเฮียง" จอมอสูรเฒ่าผู้ทรงอำนาจ แม้จะชราภาพลงไปมากแต่ก็ยังเปี่ยมไปด้วยความน่าเกรงขามจนสามารถควบคุม ปกครองกลุ่มนูระซึ่งประกอบด้วยอสูรนับร้อยเอาไว้ได้..ดู นูระ หลานจอมภูต ภาค 1 [พากย์ไทย]
ดู นูระ หลานจอมภูต ภาค 2 [ซับไทย]Nurarihyon no Mago หลานจอมภูต ตอน 1
Nurarihyon no Mago หลานจอมภูต ตอน 2
Nurarihyon no Mago หลานจอมภูต ตอน 3
Nurarihyon no Mago หลานจอมภูต ตอน 4
Nurarihyon no Mago หลานจอมภูต ตอน 5
Nurarihyon no Mago หลานจอมภูต ตอน 6
Nurarihyon no Mago หลานจอมภูต ตอน 7
Nurarihyon no Mago หลานจอมภูต ตอน 8
Nurarihyon no Mago หลานจอมภูต ตอน 9
Nurarihyon no Mago หลานจอมภูต ตอน 10
Nurarihyon no Mago หลานจอมภูต ตอน 11
Nurarihyon no Mago หลานจอมภูต ตอน 12
Nurarihyon no Mago หลานจอมภูต ตอน 13
Nurarihyon no Mago หลานจอมภูต ตอน 14
Nurarihyon no Mago หลานจอมภูต ตอน 15
Nurarihyon no Mago หลานจอมภูต ตอน 16
Nurarihyon no Mago หลานจอมภูต ตอน 17
Nurarihyon no Mago หลานจอมภูต ตอน 18
Nurarihyon no Mago หลานจอมภูต ตอน 19
Nurarihyon no Mago หลานจอมภูต ตอน 20
Nurarihyon no Mago หลานจอมภูต ตอน 21
Nurarihyon no Mago หลานจอมภูต ตอน 22
Nurarihyon no Mago หลานจอมภูต ตอน 23
Nurarihyon no Mago หลานจอมภูต ตอน 24  ตอนจบ


สำรอง
รหัส : NuRa

Nurarihyon No Mago นูระ หลานจอมภูต ภาค1 ตอนที่ 01
Nurarihyon No Mago นูระ หลานจอมภูต ภาค1 ตอนที่ 02
Nurarihyon No Mago นูระ หลานจอมภูต ภาค1 ตอนที่ 03
Nurarihyon No Mago นูระ หลานจอมภูต ภาค1 ตอนที่ 04
Nurarihyon No Mago นูระ หลานจอมภูต ภาค1 ตอนที่ 05
Nurarihyon No Mago นูระ หลานจอมภูต ภาค1 ตอนที่ 06
Nurarihyon No Mago นูระ หลานจอมภูต ภาค1 ตอนที่ 07
Nurarihyon No Mago นูระ หลานจอมภูต ภาค1 ตอนที่ 08
Nurarihyon No Mago นูระ หลานจอมภูต ภาค1 ตอนที่ 09
Nurarihyon No Mago นูระ หลานจอมภูต ภาค1 ตอนที่ 10
Nurarihyon No Mago นูระ หลานจอมภูต ภาค1 ตอนที่ 11
Nurarihyon No Mago นูระ หลานจอมภูต ภาค1 ตอนที่ 12
Nurarihyon No Mago นูระ หลานจอมภูต ภาค1 ตอนที่ 13
Nurarihyon No Mago นูระ หลานจอมภูต ภาค1 ตอนที่ 14
Nurarihyon No Mago นูระ หลานจอมภูต ภาค1 ตอนที่ 15
Nurarihyon No Mago นูระ หลานจอมภูต ภาค1 ตอนที่ 16
Nurarihyon No Mago นูระ หลานจอมภูต ภาค1 ตอนที่ 17
Nurarihyon No Mago นูระ หลานจอมภูต ภาค1 ตอนที่ 18
Nurarihyon No Mago นูระ หลานจอมภูต ภาค1 ตอนที่ 19
Nurarihyon No Mago นูระ หลานจอมภูต ภาค1 ตอนที่ 20
Nurarihyon No Mago นูระ หลานจอมภูต ภาค1 ตอนที่ 21
Nurarihyon No Mago นูระ หลานจอมภูต ภาค1 ตอนที่ 22
Nurarihyon No Mago นูระ หลานจอมภูต ภาค1 ตอนที่ 23
Nurarihyon No Mago นูระ หลานจอมภูต ภาค1 ตอนที่ 24 ตอนจบ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Top