Menu

Mobile Suit Gundam Wing

(เรื่องย่อ) 
 เนื้อเรื่องกล่าวถึงเหตุการณ์ในปี AC-195 (ปี After Colony ที่ 195) เด็กหนุ่ม 5 คน ที่ถูกส่งจากโคโลนี่ต่างๆ พร้อมด้วยหุ่นยนต์รบที่ทรงประสิทธิภาพคือ วิงกันดั้ม กันดั้มเดธไซธ์ กันดั้มเฮฟวี่อาร์ม กันดั้มแซนด์ร็อก เฉียนหลงกันดั้ม มายังโลกเพื่อปฏิบัติภารกิจ โดยที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน นักรบทั้ง5คนถูกส่งมาจากโคโลนี้เพื่อมากำจัด OZ ซึ่งเป็นองค์กรทหารที่เข้มแข็งที่สุด ถูกส่งมาภายใต้รูปลักษณ์ ของดาวตกโดยใช้ชื่อแผนปฏิบัติการว่า Operation Meteor โดยสร้างจากนักวิทยาศาสตร์ทั้ง 5 โดยส่งมาจากโคโลนี้ต่างๆ เป็นเหตุที่ไม่คาดฝันเพราะ กันดั้มทั้ง 5 ถูกส่งมาพร้อมกันบังเอิญเป็นเหตุที่ต้องทำงานรวมกัน แต่ไม่ว่ายังไงทั่ง 5 คน จะต้องกำจัด OZ ให้ได้เพื่อนำสันติภาพมาสู้ชาวโคโลนี่ หลังจากกันดั๊มทั้ง 5เครื่องถูกส่งมา OZได้เริ่มปฏิวัตโดยการให้คนของ SMS(OZ) แทรกฃึมเข้าไปในสหัพันธ์โลกและกระจายข่าวลวงเพื่อหลอกใช้นักบินกันดั๊มว่าผู้นำระดับสูงของOZจะมาประชุมที่ฐานทัพนิวเอดเวิร์ดฮีโร่ได้สังหารผู้นำสูงสุดของสหัพันธ์โลกจอมพลโนเวนต้าลงเพราะเข้าใจผิดว่าชัตเทอร์ที่โนเวนต้านั่งเป็นของOZ ทำให้สงคราม ครั้งใหญ่เกิดขึ้น

Mobile Suit Gundam Wing ตอนที่ 1 || แบบโหลด
Mobile Suit Gundam Wing ตอนที่ 2 || แบบโหลด
Mobile Suit Gundam Wing ตอนที่ 3 || แบบโหลด
Mobile Suit Gundam Wing ตอนที่ 4 || แบบโหลด
Mobile Suit Gundam Wing ตอนที่ 5 || แบบโหลด
Mobile Suit Gundam Wing ตอนที่ 6 || แบบโหลด
Mobile Suit Gundam Wing ตอนที่ 7 || แบบโหลด
Mobile Suit Gundam Wing ตอนที่ 8 || แบบโหลด
Mobile Suit Gundam Wing ตอนที่ 9 || แบบโหลด
Mobile Suit Gundam Wing ตอนที่ 10 || แบบโหลด
Mobile Suit Gundam Wing ตอนที่ 11 || แบบโหลด
Mobile Suit Gundam Wing ตอนที่ 12 || แบบโหลด
Mobile Suit Gundam Wing ตอนที่ 13 || แบบโหลด
Mobile Suit Gundam Wing ตอนที่ 14 || แบบโหลด
Mobile Suit Gundam Wing ตอนที่ 15 || แบบโหลด
Mobile Suit Gundam Wing ตอนที่ 16 || แบบโหลด
Mobile Suit Gundam Wing ตอนที่ 17 || แบบโหลด
Mobile Suit Gundam Wing ตอนที่ 18 || แบบโหลด
Mobile Suit Gundam Wing ตอนที่ 19 || แบบโหลด
Mobile Suit Gundam Wing ตอนที่ 20 || แบบโหลด
Mobile Suit Gundam Wing ตอนที่ 21 || แบบโหลด
Mobile Suit Gundam Wing ตอนที่ 22 || แบบโหลด
Mobile Suit Gundam Wing ตอนที่ 23 || แบบโหลด
Mobile Suit Gundam Wing ตอนที่ 24 || แบบโหลด
Mobile Suit Gundam Wing ตอนที่ 25 || แบบโหลด
Mobile Suit Gundam Wing ตอนที่ 26 || แบบโหลด
Mobile Suit Gundam Wing ตอนที่ 27 || แบบโหลด
Mobile Suit Gundam Wing ตอนที่ 28 || แบบโหลด
Mobile Suit Gundam Wing ตอนที่ 29 || แบบโหลด
Mobile Suit Gundam Wing ตอนที่ 30 || แบบโหลด
Mobile Suit Gundam Wing ตอนที่ 31 || แบบโหลด
Mobile Suit Gundam Wing ตอนที่ 32 || แบบโหลด
Mobile Suit Gundam Wing ตอนที่ 33 || แบบโหลด
Mobile Suit Gundam Wing ตอนที่ 34 || แบบโหลด
Mobile Suit Gundam Wing ตอนที่ 35 || แบบโหลด
Mobile Suit Gundam Wing ตอนที่ 36 || แบบโหลด
Mobile Suit Gundam Wing ตอนที่ 37 || แบบโหลด
Mobile Suit Gundam Wing ตอนที่ 38 || แบบโหลด
Mobile Suit Gundam Wing ตอนที่ 39 || แบบโหลด
Mobile Suit Gundam Wing ตอนที่ 40 || แบบโหลด
Mobile Suit Gundam Wing ตอนที่ 41 || แบบโหลด
Mobile Suit Gundam Wing ตอนที่ 42 || แบบโหลด
Mobile Suit Gundam Wing ตอนที่ 43 || แบบโหลด
Mobile Suit Gundam Wing ตอนที่ 44 || แบบโหลด
Mobile Suit Gundam Wing ตอนที่ 45 || แบบโหลด
Mobile Suit Gundam Wing ตอนที่ 46 || แบบโหลด
Mobile Suit Gundam Wing ตอนที่ 47 || แบบโหลด
Mobile Suit Gundam Wing ตอนที่ 48 || แบบโหลด
Mobile Suit Gundam Wing ตอนที่ 49 END || แบบโหลด
Mobile Suit Gundam Wing Endless Waltz(OVA) ตอนที่ 1 || แบบโหลด
Mobile Suit Gundam Wing Endless Waltz(OVA) ตอนที่ 2 || แบบโหลด
Mobile Suit Gundam Wing Endless Waltz(OVA) ตอนที่ 3 || แบบโหลด

5 ความคิดเห็น:

 
Top