Menu

Shonen Onmyoji โชเน็น อนเมียวจิ จอมเวท ปราบมาร

Shonen Onmyoji โชเน็น อนเมียวจิ จอมเวท ปราบมาร


 
      โชเน็น อนเมียวจิ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ อาเบะ โนะ มาซาชิโร่ หลานชายของ อาเบะ โนะ เซเมย์ อนเมียวจิผู้ยิ่งใหญ่ ผู้ถ่ายทอดวิชาให้แก่หลานชายของเขา มาซาชิโร่สูญเสียสัมผัสที่ 6 และความสามารถในการมองเห็นวิญญาณของเขาไป แต่มาซาชิโร่ยังมีมคคุงคอยเป็นผู้ช่วยอยู่ข้าง ๆ เพื่อให้เขากลายมาเป็นอนเมียวจิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดให้ได้ ขณะเดียวกัน มาซาชิโร่ก็ต้องคอยกำจัดเหล่าปีศาจไปด้วย 


[MThai] Pass :: BAILEA
Shonen Onmyoji โชเน็นอนเมียวจิ จอมเวทปราบมาร ตอนที่ 1
Shonen Onmyoji โชเน็นอนเมียวจิ จอมเวทปราบมาร ตอนที่ 2
Shonen Onmyoji โชเน็นอนเมียวจิ จอมเวทปราบมาร ตอนที่ 3
Shonen Onmyoji โชเน็นอนเมียวจิ จอมเวทปราบมาร ตอนที่ 4
Shonen Onmyoji โชเน็นอนเมียวจิ จอมเวทปราบมาร ตอนที่ 5
Shonen Onmyoji โชเน็นอนเมียวจิ จอมเวทปราบมาร ตอนที่ 6
Shonen Onmyoji โชเน็นอนเมียวจิ จอมเวทปราบมาร ตอนที่ 7
Shonen Onmyoji โชเน็นอนเมียวจิ จอมเวทปราบมาร ตอนที่ 8
Shonen Onmyoji โชเน็นอนเมียวจิ จอมเวทปราบมาร ตอนที่ 9
Shonen Onmyoji โชเน็นอนเมียวจิ จอมเวทปราบมาร ตอนที่ 10
Shonen Onmyoji โชเน็นอนเมียวจิ จอมเวทปราบมาร ตอนที่ 11
Shonen Onmyoji โชเน็นอนเมียวจิ จอมเวทปราบมาร ตอนที่ 12
Shonen Onmyoji โชเน็นอนเมียวจิ จอมเวทปราบมาร ตอนที่ 13
Shonen Onmyoji โชเน็นอนเมียวจิ จอมเวทปราบมาร ตอนที่ 14
Shonen Onmyoji โชเน็นอนเมียวจิ จอมเวทปราบมาร ตอนที่ 15
Shonen Onmyoji โชเน็นอนเมียวจิ จอมเวทปราบมาร ตอนที่ 16
Shonen Onmyoji โชเน็นอนเมียวจิ จอมเวทปราบมาร ตอนที่ 17
Shonen Onmyoji โชเน็นอนเมียวจิ จอมเวทปราบมาร ตอนที่ 18
Shonen Onmyoji โชเน็นอนเมียวจิ จอมเวทปราบมาร ตอนที่ 19
Shonen Onmyoji โชเน็นอนเมียวจิ จอมเวทปราบมาร ตอนที่ 20
Shonen Onmyoji โชเน็นอนเมียวจิ จอมเวทปราบมาร ตอนที่ 21
Shonen Onmyoji โชเน็นอนเมียวจิ จอมเวทปราบมาร ตอนที่ 22
Shonen Onmyoji โชเน็นอนเมียวจิ จอมเวทปราบมาร ตอนที่ 23
Shonen Onmyoji โชเน็นอนเมียวจิ จอมเวทปราบมาร ตอนที่ 24
Shonen Onmyoji โชเน็นอนเมียวจิ จอมเวทปราบมาร ตอนที่ 25
Shonen Onmyoji โชเน็นอนเมียวจิ จอมเวทปราบมาร ตอนที่ 26

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Top