Menu

Dusk Maiden of Amnesia
โรงเรียนเอกชนเซย์เคียว ที่มีอายุเก่าแก่กว่าหกสิบปี ซึ่งประกอบด้วยอาคารหลายๆหลังเชื่อมต่อๆกัน เพื่อสามารถรองรับนักเรียนได้ตั้งแต่ชั้นระดับมัธยมต้น จนถึงนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแห่งนี้ได้มีการบูรณะขยับขยายพื้นที่อย่างต่อเนื่องเรื่อยมา จนโครงสร้างภายในที่เป็นของเก่าได้ถูกปิดและถูกทิ้งไว้ ห้องเรียนกลายเป็นห้องเก็บบันไดไม่ได้ใช้งาน, ทางเดินเหมือนตรอกซอก ซอยที่มืด จึงทำให้อาคารต่างๆภายในดูซับซ้อนเหมือนกับเขาวงกต และมักจะเกิดขึ้นมาพร้อมกับข่าวลือและเรื่องราวอาถรรพณ์ต่างๆปรากฏขึ้นเสมอ

Dusk Maiden of Amnesia "คนสืบผี" ตอนที่ 1 - 3
Dusk Maiden of Amnesia "คนสืบผี" ตอนที่ 4 - 6
Dusk Maiden of Amnesia "คนสืบผี" ตอนที่ 7 - 9
Dusk Maiden of Amnesia "คนสืบผี" ตอนที่ 10 - 12
Dusk Maiden of Amnesia "คนสืบผี" ตอน OVA


Dusk Maiden of Amnesia

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Top