Menu

Humanity Has Declined / ตัวฉันกับวันสิ้นโลก

Humanity Has Declined / ตัวฉันกับวันสิ้นโลก
เนื้อเรื่องย่อ โลกในยุคอนาคตอีกหลายศควรรษข้างหน้า ที่มนุษยชาตินั้นอยู่ในภาวะเสื่อมถอย ตัวเอก สาวน้อยผู้ทำงานเป็นอนุญาโตตุลาการระดับชาติ หรือ คนกลาง ให้กับองค์การสหประชาชาติ ผู้มีหน้าที่ไกล่เกลี่ยระหว่าง มนุษย์ที่ยังคงหลงเหลืออยู่เพียงน้อยนิด กับ มนุษยชาติกลุ่มใหม่ที่ขึ้นมาปกครองโลก “เหล่าภูต” สิ่งมีชีวิตที่มีความสูงเพียง 10 เซนติเมตร ที่เธอเลือกมาทำงานด้านนี้เพราะคิดว่าเป็นงานที่ไม่ลำบากมาก ใครๆ ก็สามารถทำได้เพราะเป็นงานง่ายๆ แม้แต่จะเป็นปู่ของเธอที่อายุมากแล้วก็ตาม แต่เมื่อเธอได้มาเจอกับเหล่าภูตตัวเป็นๆ เธอก็พบว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเอาเสียเลยที่จะรับหน้าที่นี่


Humanity Has Declined / ตัวฉันกับวันสิ้นโลก ตอนที่ 1
Humanity Has Declined / ตัวฉันกับวันสิ้นโลก ตอนที่ 2
Humanity Has Declined / ตัวฉันกับวันสิ้นโลก ตอนที่ 3
Humanity Has Declined / ตัวฉันกับวันสิ้นโลก ตอนที่ 4
Humanity Has Declined / ตัวฉันกับวันสิ้นโลก ตอนที่ 5
Humanity Has Declined / ตัวฉันกับวันสิ้นโลก ตอนที่ 6

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Top