Menu

Wizard Barristers - Benmashi Cecil

     Wizard Barristers : Benmashi Cecil เป็นเรื่องราวเกิดขึ้นใน Tokyo ในปี 2018 แต่เป็นโลกที่ซึ่งคนธรรมดา และ ผู้ที่สามารถใช้เวทมนตร์อาศัย อยู่ร่วมกัน จึงต้องมีกฏหมายคอยควมคุมการใช้เวทมนตร์ขึ้น และมี “ศาลเวทมนตร์ ”ในการตัดสินข้อพิพาทที่เกี่ยว กับการใช้เวทมตร์ต่างๆ โดยมี “ Benmashi ” หรือทนายความเวทมนตร์ ในการว่าความให้ กับคดีเกี่ยว กับ ผู้ ใช้เวทมนตร์ โดยอนิเมะ จะพูด ถึงCecil สาวน้อยวัย 17 ผู้ เป็น “ Benmashi ” อายุน้อยที่สุด ในประวัติศาสตร์ ผู้คอยว่าความในคดีต่างๆ ให้กับ ผู้ใช้เวทมนตร์

[Mthai]

Wizard Barristers – Benmashi Cecil ตอนที่ 1
Wizard Barristers – Benmashi Cecil ตอนที่ 2
Wizard Barristers – Benmashi Cecil ตอนที่ 3
Wizard Barristers – Benmashi Cecil ตอนที่ 4
Wizard Barristers – Benmashi Cecil ตอนที่ 5
Wizard Barristers – Benmashi Cecil ตอนที่ 6
Wizard Barristers – Benmashi Cecil ตอนที่ 7
Wizard Barristers – Benmashi Cecil ตอนที่ 8
Wizard Barristers – Benmashi Cecil ตอนที่ 9
Wizard Barristers – Benmashi Cecil ตอนที่ 10
Wizard Barristers – Benmashi Cecil ตอนที่ 11
Wizard Barristers – Benmashi Cecil ตอนที่ 12

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Top