Menu

Psycho – Pass ไซโค พาส ถอดรหัสล่า ตอนที่ 1-22 พากย์ไทย


     Psycho-Pass เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในยุคอนาคต ที่ได้มีการตรวจวัดสภาพและปริมาณของจิตใจและบุคลิกของผู้คนเกิดขึ้น ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นได้ถูกบันทึกและประมวลผลกันไป กลายเป็น Psycho-Pass หน่วยวัดที่ใช้วัดค่าพฤติกรรมของมนุษย์แต่ละคน โดยมี “หน่วยปฏิบัติการ“  คอยสอดส่องดูแลความสงบสุขของประชาชน ซึ่ง โคงามิ เจ้าหน้าที่หนุ่มจากหน่วยปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายให้ออกไปจัดการกับคดีอาชญากรรมทั่วโลกให้สิ้นซาก[แบบดูออนไลน์]+[แบบดาวน์โหลด]

Psycho – Pass ตอนที่ 1
Psycho – Pass ตอนที่ 2
Psycho – Pass ตอนที่ 3
Psycho – Pass ตอนที่ 4
Psycho – Pass ตอนที่ 5
Psycho – Pass ตอนที่ 6
Psycho – Pass ตอนที่ 7
Psycho – Pass ตอนที่ 8
Psycho – Pass ตอนที่ 9
Psycho – Pass ตอนที่ 10
Psycho – Pass ตอนที่ 11
Psycho – Pass ตอนที่ 12
Psycho – Pass ตอนที่ 13
Psycho – Pass ตอนที่ 14
Psycho – Pass ตอนที่ 15
Psycho – Pass ตอนที่ 16
Psycho – Pass ตอนที่ 17
Psycho – Pass ตอนที่ 18
Psycho – Pass ตอนที่ 19
Psycho – Pass ตอนที่ 20
Psycho – Pass ตอนที่ 21
Psycho – Pass ตอนที่ 22

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Top