Menu

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน


        จากเรื่องราวของบาทหลวงผู้มีบทสวดเป็นเครื่องมือในการสยบปีศาจร้าย เรื่องราวของศาสนจักรแห่งความมืด โดยการนำของ เอ็กโซซิสท์ ตัวแทนของฝ่ายมนุษย์ที่ต้องรับมือกับ เหล่าโนอาผู้มีพลังจากพระผู้เป็นเจ้าที่สามารถนำร่างวิญญาณของมนุษย์ดัดแปลง ให้กลายเป็นปีศาจรับใช้และเข่นฆ่ามนุษย์ที่เรียกว่าอาคุม่า โดยท่านเคานท์พันปี และเหล่า ตะกูลโนอาเครื่องมือในการกำจัดเหล่าปีศาจนั้นมีเพียงหนึ่งเดียว อินโนเซนส์ อาวุธที่พระเจ้าประทานมาเพื่อต่อต้านเหล่าอาคุม่า อเลน วอคเกอร์ เด็กหนุ่มน้อยผู้ถูกฝึกฝนให้มาเป็นเอ็กโซซิสท์ ได้เข้าร่วมซะตากรรมสงความของศาสนะจักรแห่งความมืดและตระกูลโนอา เพื่อเอาชนะในครั้งนี้ได้หรือไม่ หรือโลกจะถูกกลืนหายโดยตระกูลโนอา หายนะแห่งวิญญาณและปีศาจมาถึงแล้ว...

[Dailymotion]
ดี.เกรย์แมน ภาค 1 ตอนที่ 1
ดี.เกรย์แมน ภาค 1 ตอนที่ 2
ดี.เกรย์แมน ภาค 1 ตอนที่ 3
ดี.เกรย์แมน ภาค 1 ตอนที่ 4
ดี.เกรย์แมน ภาค 1 ตอนที่ 5
ดี.เกรย์แมน ภาค 1 ตอนที่ 6
ดี.เกรย์แมน ภาค 1 ตอนที่ 7
ดี.เกรย์แมน ภาค 1 ตอนที่ 8
ดี.เกรย์แมน ภาค 1 ตอนที่ 9
ดี.เกรย์แมน ภาค 1 ตอนที่ 10
ดี.เกรย์แมน ภาค 1 ตอนที่ 11
ดี.เกรย์แมน ภาค 1 ตอนที่ 12
ดี.เกรย์แมน ภาค 1 ตอนที่ 13
ดี.เกรย์แมน ภาค 1 ตอนที่ 14
ดี.เกรย์แมน ภาค 1 ตอนที่ 15
ดี.เกรย์แมน ภาค 1 ตอนที่ 16
ดี.เกรย์แมน ภาค 1 ตอนที่ 17
ดี.เกรย์แมน ภาค 1 ตอนที่ 18
ดี.เกรย์แมน ภาค 1 ตอนที่ 19
ดี.เกรย์แมน ภาค 1 ตอนที่ 20
ดี.เกรย์แมน ภาค 1 ตอนที่ 21
ดี.เกรย์แมน ภาค 1 ตอนที่ 22
ดี.เกรย์แมน ภาค 1 ตอนที่ 23
ดี.เกรย์แมน ภาค 1 ตอนที่ 24
ดี.เกรย์แมน ภาค 1 ตอนที่ 25
ดี.เกรย์แมน ภาค 1 ตอนที่ 26
ดี.เกรย์แมน ภาค 1 ตอนที่ 27
ดี.เกรย์แมน ภาค 1 ตอนที่ 28
ดี.เกรย์แมน ภาค 1 ตอนที่ 29
ดี.เกรย์แมน ภาค 1 ตอนที่ 30
ดี.เกรย์แมน ภาค 1 ตอนที่ 31
ดี.เกรย์แมน ภาค 1 ตอนที่ 32
ดี.เกรย์แมน ภาค 1 ตอนที่ 33
ดี.เกรย์แมน ภาค 1 ตอนที่ 34
ดี.เกรย์แมน ภาค 1 ตอนที่ 35
ดี.เกรย์แมน ภาค 1 ตอนที่ 36
ดี.เกรย์แมน ภาค 1 ตอนที่ 37
ดี.เกรย์แมน ภาค 1 ตอนที่ 38
ดี.เกรย์แมน ภาค 1 ตอนที่ 39
ดี.เกรย์แมน ภาค 1 ตอนที่ 40
ดี.เกรย์แมน ภาค 1 ตอนที่ 41
ดี.เกรย์แมน ภาค 1 ตอนที่ 42
ดี.เกรย์แมน ภาค 1 ตอนที่ 43
ดี.เกรย์แมน ภาค 1 ตอนที่ 44
ดี.เกรย์แมน ภาค 1 ตอนที่ 45
ดี.เกรย์แมน ภาค 1 ตอนที่ 46
ดี.เกรย์แมน ภาค 1 ตอนที่ 47
ดี.เกรย์แมน ภาค 1 ตอนที่ 48
ดี.เกรย์แมน ภาค 1 ตอนที่ 49
ดี.เกรย์แมน ภาค 1 ตอนที่ 50
ดี.เกรย์แมน ภาค 1 ตอนที่ 51
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Top