Menu


Bleach เทพมรณะ

Bleach เทพมรณะ


     คุโรซากิ อิจิโกะ ได้จัดการพวกอันธพาลที่ทำแจกันเซ่นไหว้วิญญาณเด็กหญิงคนหนึ่งแตก เมื่อตกกลางคืนอิจิโกะได้เห็นยมทูตหญิงคนหนึ่งเล็ดลอดเข้ามาห้องของเขา นั่นคือ คุจิกิ ลูเคีย ในตอนแรกอิจิโกะไม่เชื่อว่าลูเคียเป็นยมทูตเธอจึงใช้วิถีมารจับตัวอิจิโกะ เอาไว้ ทันใดนั้นฮอลโลว์ก็บุกมาที่บ้านของอิจิโกะและได้เล่นงานคนในบ้านจนบาดเจ็บ สาหัส อิจิโกะจึงคลายวิถีมารด้วยตนเองเพื่อช่วยทุกคนโดยใช้ตัวเองเป็นเหยื่อล่อ แต่แล้วลูเคียได้เข้ามาขวางไว้จนได้รับบาดเจ็บ ทางเดียวที่จะช่วยเหลือทุกคนได้นั่นก็คือให้อิจิโกะเป็นยมทูตแทนตัวเอง แต่เมื่ออิจิโกะได้รับพลังยมทูตมากลับทำให้พลังยมทูตของลูเคียสลายไปจนหมด และต้องใช้ชีวิตเป็นนักเรียนชั้นมัธยมปลายร่วมกับอิจิโกะและเพื่อนของเขา
     ทาง โซลโซไซตี้เกิดระแคะระคายเรื่องของคุจิกิ ลูเคีย ที่หายตัวไปในโลกมนุษย์ จึงส่งยมทูตไปตรวจสอบและพบว่าลูเคียนั้นได้มอบพลังยมทูตของตนให้แก่อิจิโกะ ไปแล้ว ซึ่งตามกฏของโซลโซไซตี้นั้นถือว่าเป็นความผิดร้ายแรง จึงส่งอาบาราอิ เร็นจิ ซึ่งเป็นรองหัวหน้าหน่วยพิทักษ์หน่วยที่หก และคุจิกิ เบียคุยะซึ่ง เป็นพี่ชายของลูเคียและหัวหน้าหน่วยพิทักษ์หน่วยที่หกคุมตัวลูเคียกลับไปโซ ลโซไซตี้ โดยการสู้ในครั้งนี้ทำให้อิจิโกะบาดเจ็บสาหัส ทำให้อิจิโกะต้องเสียพลังของยมทูตไป แต่อุราฮาร่า คิสึเกะได้ ช่วยชีวิตเอาไว้ และยังได้ฝึกฝนจนอิจิโกะสามารถกลับไปเป็นยมทูตอีกครั้ง แต่นั่นก็ทำให้อิจิโกะเกือบจะกลายเป็นฮอลโลว์ เมื่อฝึกสำเร็จแล้วอิจิโกะจึงพาพรรคพวก ได้แก่ อิชิดะ อุริว,ซาโดะ ยาสึโทระ, อิโนะอุเอะ โอริฮิเมะ และ ชิโฮอิน โยรุอิจิไปช่วยคุจิกิ ลูเคียที่โซลโซไซตี้


Bleach เทพมรณะ ฤดูกาลที่ 1ภาคตัวแทนยมทูต
[MThai] Pass :: narutotoon
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 1-4 

Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 5-8 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 9-12 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 13-16 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 17 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 18 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 19 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 20

Bleach เทพมรณะ ฤดูกาลที่ 2ภาคปฐมบทโซลโซไซตี้
[MThai] Pass :: narutotoon
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 21-24 

Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 25-28 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 29-32 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 33-36 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 37-41

Bleach เทพมรณะ ฤดูกาลที่ 3ภาคบทสรุปโซลโซไซตี้
[MThai] Pass :: narutotoon
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 42-45 

Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 46-49 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 50-53 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 54-58 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 59-63

Bleach เทพมรณะ ฤดูกาลที่ 4ภาคเบาท์เผ่ากลืนวิญญาณ
[MThai] Pass :: narutotoon
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 64-67 

Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 68-71 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 72-75 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 76-79 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 80-83 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 84-87
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 87-91

Bleach เทพมรณะ ฤดูกาลที่ 5ภาคกระหน่ำวิญญาณ
[MThai] Pass :: narutotoon
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 92 

Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 93 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 94 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 95 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 96 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 97
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 98 

Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 99 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 100 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 101 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 102 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 103
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 104 

Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 105 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 106 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 107 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 108 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 109

Bleach เทพมรณะ ฤดูกาลที่ 6ภาคอารันคาร์
[MThai] Pass :: narutotoon
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 110 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 111 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 112 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 113 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 114 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 115
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 116 

Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 117 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 118 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 119 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 120 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 121 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 122 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 123 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 124 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 125 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 126 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 127 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 128 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 129 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 130 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 131

Bleach เทพมรณะ ฤดูกาลที่ 7ภาคฮูเอโกมุนโด้
[MThai] Pass :: narutotoon
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 132 

Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 133 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 134 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 135 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 136 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 137 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 138 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 139 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 140 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 141 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 142 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 143 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 144 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 145 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 146 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 147 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 148 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 149 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 150 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 151

Bleach เทพมรณะ ฤดูกาลที่ 8ภาคดวลเดือดอารันคาร์
[MThai] Pass :: narutotoon
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 152 

Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 153 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 154 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 155 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 156 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 157 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 158 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 159 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 160 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 161 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 162 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 163 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 164 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 165 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 166 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 167

Bleach เทพมรณะ ฤดูกาลที่ 9ภาคหัวหน้าหน่วยคนใหม่ อามะไก ชูสุเกะ 
[MThai] Pass :: narutotoon
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 168 

Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 169 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 170 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 171 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 172 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 173 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 174 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 175 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 176 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 177 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 178 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 179 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 180 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 181 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 182
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 183 

Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 184 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 185 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 186 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 187 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 188 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 189

Bleach เทพมรณะ ฤดูกาลที่ 10ภาคยมทูต ปะทะ อารันคาร์
[MThai] Pass :: narutotoon
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 190 

Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 191 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 192 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 193 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 194
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 195 

Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 196 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 197 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 198 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 199 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 200
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 201 

Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 202 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 203 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 204 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 205

Bleach เทพมรณะ ฤดูกาลที่ 11ภาคอดีตกาล
[MThai] Pass :: narutotoon
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 206
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 207 

Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 208 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 209 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 210 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 211 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 212

Bleach เทพมรณะ ฤดูกาลที่ 12ภาคอารันคาร์ศึกตัดสินบัลลังก์ฟ้า
[MThai] Pass :: narutotoon
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 213 

Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 214 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 215 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 216 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 217 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 218
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 219 

Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 220 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 221 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 222 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 223 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 224
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 225 

Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 226 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 227 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 228 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 229

Bleach เทพมรณะ ฤดูกาลที่ 13ภาคตำนานดาบพิฆาตวิญญาณ
[MThai] Pass :: narutotoon
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 230
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 231 

Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 232 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 233 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 234 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 235 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 236
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 237 

Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 238 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 239 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 240 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 241 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 242
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 243 

Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 244 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 245 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 246 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 247 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 248
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 249 

Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 250 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 251 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 252 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 253 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 254
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 255 

Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 256 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 257 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 258 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 259 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 260
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 261 

Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 262 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 263 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 264 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 265

Bleach เทพมรณะ ฤดูกาลที่ 14ภาคล้างพันธ์อาร์รันคาร์
[MThai] Pass :: narutotoon
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 266 

Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 267 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 268 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 269 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 270 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 271
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 272 

Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 273 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 274 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 275 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 276 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 277
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 278 

Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 279 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 280 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 281 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 282 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 283
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 284 

Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 285 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 286 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 287 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 288-289 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 290-291
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 292-295

Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 295-298 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 299 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 300-301 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 302-303
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 304-305 

Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 306-307 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 308-309 
Bleach เทพมรณะ ตอนที่ 310-311
บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 312 [sub thai]
บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 313 [sub thai]
บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 314 [sub thai]
บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 315 [sub thai]
บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 316 [sub thai]

Bleach เทพมรณะ ฤดูกาลที่ 15ภาคการรุกรานของ 13 หน่วยพิทักษ์
กำลังรวบรวม


Bleach เทพมรณะ ฤดูกาลที่ 16ภาคฟื้นคืนพลังวิญญาณที่หายไป
บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 343 [sub thai]

บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 344 [sub thai]
บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 345 [sub thai]
บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 346 [sub thai]
บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 347 [sub thai]
บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 348 [sub thai]
บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 349 [sub thai]
บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 350 [sub thai]
บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 351 [sub thai]
บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 352 [sub thai]
บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 353 [sub thai]
บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 354 [sub thai]
บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 355 [sub thai]
บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 356 [sub thai]
บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 357 [sub thai]
บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 358 [sub thai]
บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 359 [sub thai]
บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 360 [sub thai]
บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 361 [sub thai]
บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 362 [sub thai]
บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 363 [sub thai]
บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 364 [sub thai]
บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 365 [sub thai]
บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 366 end. [sub thai]

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Top