Menu


Another อนาเธอร์ ตอนที่ 1-12+OVA พากย์ไทย
     ANOTHER Anime เป็นการ์ตูน แนวสยองขวัญ เป็นเรื่อง ราวที่เกิดขึ้นเมื่อ 26 ปีก่อน ในปี 1972 มิซากินักเรียนสาวสวยชั้นม.ต้นปี3 ห้อง3 จากโรงเรียนมัธยมโยมิยาม่า เธอเป็นนักเรียนเรียนดีและยังเป็นที่รักใคร่ของคุณครูและในกลุ่มเพื่อนร่วมชั้นจนกระทั่งเธอเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่ไม่มีใครล่วงรู้ เพื่อนร่วมชั้นของเธอต่างพากันเสียใจ แต่เพื่อนๆ ของเธอก็ยังคงทำเหมือนเธอยังมีชีวิตอยู่กับพวกเขาจนจบการศึกษา


[Dailymotion]
Another อนาเธอร์ ตอนที่ 1
Another อนาเธอร์ ตอนที่ 2
Another อนาเธอร์ ตอนที่ 3
Another อนาเธอร์ ตอนที่ 4
Another อนาเธอร์ ตอนที่ 5
Another อนาเธอร์ ตอนที่ 6
Another อนาเธอร์ ตอนที่ 7
Another อนาเธอร์ ตอนที่ 8
Another อนาเธอร์ ตอนที่ 9
Another อนาเธอร์ ตอนที่ 10 

Another อนาเธอร์ ตอนที่ 11
Another อนาเธอร์ ตอนที่ 12

Another อนาเธอร์ ตอนพิเศษ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Top