Menu

เรื่องย่อ ในอนาคตอันใกล้ เกิดปรากฏการณืประหลาดขึ้นเมื่อ เกิดการปรากฏของประตูมิติที่เชื่อมต่อไปยังอีกโลกขึ้น5จุดทั่วโลกเเละการ รุกรานของเหล่าอมนุษย์เเละสัตว์ประหลาดจากฝั่งของมิติลี้ลับของทั้ง5โลก ในเวลาที่เเตกต่างกัน เเละเพื่อความอยู่รอดของมวลมนุษย์ชาติ(มวลมหาประชาชน)ในอนาคต มนุษย์จึงต้องลุกขึ้นสู้โดยมีการ์ดที่สามารถเรียกอวตารได้ออกมาสู้เพื่อ อนาคตของพวกเรา


Password : animeempty.blogspot.com
Password : www.animeempty.com

Z-X – Ignition ตอนที่ 1
Z-X – Ignition ตอนที่ 2
Z-X – Ignition ตอนที่ 3
Z-X – Ignition ตอนที่ 4
Z-X – Ignition ตอนที่ 5
Z-X – Ignition ตอนที่ 6
Z-X – Ignition ตอนที่ 7
Z-X – Ignition ตอนที่ 8
Z-X – Ignition ตอนที่ 9
Z-X – Ignition ตอนที่ 10
Z-X – Ignition ตอนที่ 11
Z-X – Ignition ตอนที่ 12 [END]

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Top