Menu


BUSOU SHINKI หุ่นรบสาวโมเอะ ตอนที่ 1-12+OVA


เรื่องย่อ
Busou Shinki เป็นเรื่องการต่อสู้แบบ Slice Of Life ซึ่งไทม์ไลน์ของเรื่องเกิดขึ้นโลกในอนาคตอันสงบสุขที่หุ่นยนต์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน ปี 2036 ได้มีการสร้างของเล่นชนิดใหม่ ที่เรียกว่า “Shinki” ส่วนสูงประมาณ 15 Cm สามารถตอบโต้กับมนุษย์ได้ จนมาถึงปี 2040 ก็มีการนำ เวอร์ชวลเรียลลิตี้ มาใช้ร่วมกับ ชินกิ จนกลายเป็นที่มาของการต่อสู้ของเหล่ามาสเตอร์ผู้ครอบครองชินกิ เรื่องราวในไทม์ไลนนี้มุ่งเน้นไปที่ มาซาโตะ นักเรียนชั้นมัธยมปลายที่เพิ่งจะกลับมาจากการใช้ชีวิตในต่างประเทศ เขาเป็นมาสเตอร์ของ Ann (Arnval) , Aines (Altines) และ Rane (Altlene) ซึ่งต่อมาได้พบกับชินกิที่มีพลังในการต่อสู้สูง Hina (Strarf) และเรื่องราวการต่อสู้ของมาสเตอร์กับเหล่าชินกิทั้งหลายก็เริ่มต้นขึ้น

Busou Shinki หุ่นรบสาวโมเอะ ตอนที่ 1 || แบบโหลด
Busou Shinki หุ่นรบสาวโมเอะ ตอนที่ 2 || แบบโหลด
Busou Shinki หุ่นรบสาวโมเอะ ตอนที่ 3 || แบบโหลด
Busou Shinki หุ่นรบสาวโมเอะ ตอนที่ 4 || แบบโหลด
Busou Shinki หุ่นรบสาวโมเอะ ตอนที่ 5 || แบบโหลด
Busou Shinki หุ่นรบสาวโมเอะ ตอนที่ 6 || แบบโหลด
Busou Shinki หุ่นรบสาวโมเอะ ตอนที่ 7 || แบบโหลด
Busou Shinki หุ่นรบสาวโมเอะ ตอนที่ 8 || แบบโหลด
Busou Shinki หุ่นรบสาวโมเอะ ตอนที่ 9 || แบบโหลด
Busou Shinki หุ่นรบสาวโมเอะ ตอนที่ 10 || แบบโหลด
Busou Shinki หุ่นรบสาวโมเอะ ตอนที่ 11 || แบบโหลด
Busou Shinki หุ่นรบสาวโมเอะ ตอนที่ 12 || แบบโหลด
Busou Shinki หุ่นรบสาวโมเอะ ตอนที่ OVA || แบบโหลด

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Top